Dr. Szabó Gábor

Szakmai bemutatkozás:

Fogorvosi diplomámat a Semmelweis Egyetem  Fogorvostudományi Karán 2017-ben szereztem meg.

Tudományos Diákköri tevékenységemet 2015-ben kezdtem el a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikáján, ahol kutatási témám a ’Többszörös ínyrecessziók fedési technikái’ volt.
Ezen felül a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján a navigációs
implantológia témakörében is kutattam.

Jelenleg a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikáján
dolgozom mint klinikai szakorvos.

Klinikai munkám során részt veszek a Semmelweis Egyetem Fogorvosi
Karának graduális oktatásában is. Kiemelt figyelmet fordítok tudásom folyamatos fejlesztésére, ezért hazai és külföldi szakmai kurzusok rendszeres résztvevője vagyok.

Praxisunkban konzerváló fogászat, fogpótlástan mellett parodontológiai beavatkozásokat is végzek.

A jövőben tudásomat főként az  implantológia és szájsebészet területén szeretném tovább szélesíteni.

Nyelvtudás: ANGOL